Dünya’nın Bittiği Yer Nullarbor Uçurumları

Avustralya’nın güneyinde bulunan ‘ Yeryüzünün bittiği nokta’ ( dünyanın bittiği yer ) olarak adlandırılan Nullarbor Ovası ( Nullarbor Plain ) latincede ağaçsız anlamına gelir.

Coğrafi olarak önemli bir yer olan bölge yaklaşık 200.000 km2 lik bir alana sahiptir. Dünyanın en geniş karstik kireç taşı oluşumlarının olduğu bu bölgenin genişliği ise 1.100 km dir.

Yeryüzünün bittiği yer Nullarbor Ovası’nı bir baştan bir başa geçmek, Avustralyalılar için kültürel bir öneme sahiptir. Nullarbor Ovası dünyanın en geniş karstik kireç taşı oluşumlarına ev sahipliği yapıyor olması bölgeyi coğrafi açıdan oldukça önemli bir yer haline getiriyor.

Bölge özellikle yarı-göçebe olarak bilinen Aborijinler, spinifex ve Wangai halkları tarafından kullanılmaktadır. Aborjinler bu bölgeye binlerce yıl önceden yerleşmiş en eski topluluktur.

Nullarbor Ovası eski sığ deniz yatağından dönüşmüştür. Ova bryozoanlar, foraminifer,ekinoidler ve kırmızı alglerden oluşan kalkerli kireç taşından oluşmaktadır.

Nullarbor ovası, bu yüzden önemli bir üne sahiptir. Karstik bir bölge olan Nullarbor ovası, oligosen ve miyosen mağara oluşumlarına da sahiptir.

Bir teoriye göre Nullarbor ovası, yer kabuğu hareketleri sayesinde yükselmiştir ve bu nedenle de birçok yer altı mağarasına sahiptir.

Güney Avustralya’da bu mağaralar halka açıktır, ancak Kuzey Avustralya’da bu mağaralar hükümetten alınan özel izinle gezilebilmektedir.

Yorum yapın