İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Tarih
 3. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi

I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi

bilgilobi_1_dünya_savası

1914’te başlayıp 1918’e kadar süren I. Dünya Savaşı’na bütün devletler katılmamış olsa da etkisi dünya genelinde hissedildiği için adı dünya savaşı olarak
tarihe geçmiştir.

Savaşın en önemli nedenlerinden olan Fransız İhtilali (1789), tüm dünyada etkisini göstererek birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Bu düşünceden etkilenen ulusların millî devlet kurma düşünceleri doğrultusunda bağımsızlık savaşları başlamıştır. Diğer önemli neden ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler arasındaki mücadelenin, silahlanma
yarışına ve bloklaşmaların çıkmasına neden olmuştur.

Almanya’nın önderliğinde Avusturya-Macaristan ve İtalya bir araya gelerek 1882’de Üçlü İttifak (Bağlaşma) Devletleri’ni oluşturdu. Bu birlikteliğe karşı İngiltere ve Fransa İtilaf (Anlaşma) Devletleri’ni kurdu. Daha sonra İtilaf
Devletleri’ne Rusya’nın da katılmasıyla 1907’de Üçlü İtilaf Devletleri kurulmuş oldu.

Savaşın Genel Nedenleri

 • Milliyetçilik akımı
 • Sömürgecilik yarışı
 • Ham madde ve pazar arayışı
 • Devletlerarası bloklaşma
 • Silahlanma yarışı

Savaşın Özel Nedenleri

 • Japonya’nın Uzak Doğu’da sömürgeler elde etmek istemesi
 • Fransa’nın Sedan Savaşı’nda, Almanya’ya kaptırdığı kömür yatakları
  açısından zengin olan Alsace Lorraine’i (Alsas Loren) geri almak
  istemesi
 • Avusturya-Macaristan’ın kendisi için tehlike olarak gördüğü Sırbistan’ı
  ortadan kaldırıp Doğu’ya doğru genişlemek ve Rusya’yı Balkanlar’dan
  uzaklaştırmak istemesi
 • Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları kendi idaresinde birleştirme
  isteği (Panislavizm politikası) ve sıcak denizlere ulaşma amacı
 • Almanya ve İtalya’nın siyasi birliklerini tamamlaması ve sömürgecilik
  rekabetine katılmaları
 • İngiltere ve Almanya arasındaki siyasal ve ekonomik rekabet
  İtalya’nın Akdeniz ve çevresinde yeni sömürgeler ele geçirmek istemesi

İtilaf ve İttifak Devletleri

İtilaf Devletleri

Savaş Başlamadan Önce : İngiltere, Fransa, Rusya

Savaş Başladıktan Sonra : İngiltere, Fransa, Rusya,İtalya, Sırbistan, ABD,Romanya, Japonya,Yunanistan

İttifak Devletleri

Savaş Başlamadan Önce : Almanya, İtalya,Avusturya-Macaristan

Savaş Başladıktan Sonra :Almanya,Avusturya-Macaristan,Osmanlı, Bulgaristan

Yorum Yap

Yorum Yap