1. Ana Sayfa
 2. YAZILIM
 3. JAVA İle Yılan Oyunu Yapımı

JAVA İle Yılan Oyunu Yapımı

bilgilobi_java_ile_yılan_oyunu_yapımı

Bugün sizlere java ile basit bir yılan oyunu yapacağız. Burada basit bir şekilde java ile yılan oyunu nasıl yapılır ? onu göstereceğim. Tabiki web ‘ te daha gelişmiş hallerini bulabilirsiniz. Daha karmaşık hallerini bulabilirsiniz. Fakat ben java ile basit bir şekilde yılan oyunu yapımını size göstereceğim.

Java ile oyun yapımının sonuna geldiğimizde genel görünümüz bu şekilde olacak.

İlk sınıfımızı yazmaya başlıyalım. İlk sınıfımızın adı Cell.java olsun. Bu sınıfı hem yılanı oluşturmak için hem de yılanın hareket edeceği alanı oluşturmak için kullanacağız. Sınıfımız şöyle:

public class Cell {final static int CELL_TYPE_EMPTY = 0, CELL_TYPE_FOOD = 10, CELL_TYPE_SNAKE_NODE = 20;
final int row, col;
int type;

public Cell(int row, int col) {
this.row = row;
this.col = col;
}
}

Bu sınıfımız sadece satır ve sütun değerlerini tutmakta ve hücrelerin tiplerini belirleyecek olan sabit integer değerler tutuyor.

İkinci sınıfımızın ismi Board.java olsun. Bu sınıf, yılanın gezineceği alanı tanımlamamızı sağlayacak. Sınıfımızı oluşturmak için gereken kodlar şöyle:

 • public class Board {final int ROW_COUNT, COL_COUNT;
  
  Cell[][] cells;public Board(int rowCount, int columnCount) {
  
  ROW_COUNT = rowCount;
  
  COL_COUNT = columnCount;
  
  cells = new Cell[ROW_COUNT][COL_COUNT];
  for (int row = 0; row < ROW_COUNT; row++) {
  for (int column = 0; column < COL_COUNT; column++) {
  cells[row][column] = new Cell(row, column);
  }
  }
  }
  
  public void generateFood() {
  int row = (int) (Math.random() * ROW_COUNT);
  int column = (int) (Math.random() * COL_COUNT);
  
  cells[row][column].type = Cell.CELL_TYPE_FOOD;
  }
  }

Bu sınıfta, Cell sınıfımızdan rowCount * colCount büyüklüğünde iki boyutlu bir array oluşturuyoruz ve constructor içerisinde bu hücrelerin atamasını yapıyoruz.

Bir diğer methodumuz ise generateFood() methodu. Bu method, rastgele bir satır-sütundaki Cell nesnesinin tipini CELL_TYPE_FOOD’a eşitliyor. Dolayısıyla o hücreyi yılan için bir yem haline getirmiş oluyoruz.

Bir sonraki sınıfımız ise Snake.java sınıfı. Sınıfımızın kodları şöyle:

 • public class Snake {LinkedList<Cell> snakePartList = new LinkedList<>();
  
  Cell head;public Snake(Cell initPos) {
  
  head = initPos;
  
  snakePartList.add(head);
  
  }
  
  public void grow() {
  snakePartList.add(head);
  }
  
  public void move(Cell nextCell) {
  Cell tail = snakePartList.removeLast();
  tail.type = Cell.CELL_TYPE_EMPTY;
  
  head = nextCell;
  snakePartList.addFirst(head);
  }
  
  public boolean checkCrash(Cell nextCell) {
  for (Cell cell : snakePartList) {
  if (cell == nextCell) {
  return true;
  }
  }
  
  return false;
  }
  }

Yılanın kafasını oluşturan hücre, bir sonraki hamlemizi oluşturacağı ve çarpışma kontrolü sırasında  önemli olduğu için, bunu ‘head’ değişkeninde tutuyoruz.

Burada move() methodunu inceleyecek olursak, yılanı nasıl hareketlendirdiğimizi anlarız. Buradaki işin aslı ise her bir adımda, yılanın en sonunda bulunan hücreyi, yılanın en önüne taşımak (hareket yönünü dikkate alarak tabi ki).

Diğer bir methodumuz olan checkCrash()’i incelersek, burada yapılan işlem, yılanın bir sonraki harekette gideceği hücrenin, yılanın herhangi bir parçasına denk gelip gelmediğini kontrol etmek.

Bir sonraki sınıfımız ise Router.java olsun. Bu sınıf, kullanıcı tarafından verilen yön bilgisine göre yılanın bir sonraki adımının nasıl olacağını hesaplayan, çarpışma testini yapacak olan sınıftır. Bir nevi yılanın yol göstericisidir. Sınıfımız şöyle:

 • public class Router {public static final int DIRECTION_NONE = 0, DIRECTION_RIGHT = 1, DIRECTION_LEFT = -1, DIRECTION_UP = 2, DIRECTION_DOWN = -2;
  
  private Snake snake;
  
  private Board board;
  
  private int direction;
  
  private boolean gameOver;public Router(Snake snake, Board board) {
  
  this.snake = snake;
  
  this.board = board;
  
  }
  
  public void setDirection(int direction) {
  this.direction = direction;
  }
  
  public void update() {
  if (!gameOver) {
  if (direction != DIRECTION_NONE) {
  Cell nextCell = getNextCell(snake.head);
  
  if (snake.checkCrash(nextCell)) {
  setDirection(DIRECTION_NONE);
  gameOver = true;
  } else {
  snake.move(nextCell);
  if (nextCell.type == Cell.CELL_TYPE_FOOD) {
  snake.grow();
  board.generateFood();
  }
  }
  }
  }
  }
  
  private Cell getNextCell(Cell currentPosition) {
  int row = currentPosition.row;
  int col = currentPosition.col;
  
  if (direction == DIRECTION_RIGHT) {
  col++;
  } else if (direction == DIRECTION_LEFT) {
  col--;
  } else if (direction == DIRECTION_UP) {
  row--;
  } else if (direction == DIRECTION_DOWN) {
  row++;
  }
  
  Cell nextCell = board.cells[row][col];
  
  return nextCell;
  }
  }

Evet, yılanımızın temelini oluşturmuş olduk. Geriye sadece kullanıcının yön bilgisini tayin etmesini sağlayacak ve yılanın ekranda çizilmesini sağlayacak sınıfın yazılması kaldı. Bir JFrame ve bir JPanelyardımıyla bu dediklerimizi de kolaylıkla yapabiliriz.

Oyunumuzun bitmiş hali aşağıdaki gibi olacak. İstediğimiz gibi şekillendirmek elimizde:

Not : Sınıflarda hata oluşuyor ise JDK 7 kurulu değildir. JDK 7 kurup dener iseniz sorun düzelicektir.

 

Kaynak : http://yazalimbiraz.blogspot.com/2012/04/java-ile-ylan-oyunu-yapm-acklamal.html

Yorum Yap

Yorum Yap