İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih
  3. Takvimin Tarihçesi

Takvimin Tarihçesi

bilgilobi_takvim

Takvimin Tarihcesi

Tarihin her döneminde zamanı belirli modeller üzerine oturtma çalışmalarına dair izlere rastlanmakta. İlkel kabilelerden bugünün modern toplumuna değin belirli ihtiyaçların uyum içerisinde karşılanabilmesi için gereken ve temelinde zamanın yorumlanması olarak ifade edilebilecek bu modellerin izlerine ilk olarak Neolitik Çağ’da, ilk kaydedilen takvimlere ise Antik Yakın Doğu, Mısır ve Sümer takvimlerinin yazım gelişimine bağlı olarak Tunç Çağı’nda rastlanmakta. Eski Yakın Doğu’nun takvim sistemleri Babil takvimlerine, kamerî Ay’ı, yani birbirini izleyen iki dolunay arasındaki 29.5 günlük dönemi temel alır. Bu döngüye göre 365.24199 gün olarak gözlemlenen ortalama güneş yılından daha kısa, 354 günlük bir Ay yılı (kamerî yıl) ortaya çıkmaktadır.

Antik Mısır’da önemli bir yeri olan Nil Nehri’nin etkilerini dönemin kullanılan takvimlerinde görmek mümkündür. Kullanılan takvimlerden en eskisi “Sopdet” (Sirius) adlı bir yıldıza göre oluşturulmuştur. Sopdet’in ufuk çizgisinde her yıl aynı zamanda kaybolduğunu ve bundan 70 gün sonra tam gün doğumundan hemen önce yeniden ortaya çıktığını, gün doğumundan hemen önce parladığını fark etmişler ve yaşamlarını buna göre organize etmişlerdir. Bu gün Akhet’in ilk aynın birinci gününü, yılbaşını temsil etmektedir. Mayalar da zaman kaydı tutmakla ilgilenmişler ancak takvimlerini yıllık bir dönemle ilişkilendirmek yerine hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir model kurmuşlardır. Kolomb öncesi Mezoamerika’da (15. ve 16. yy’da İspanyollarca sömürgeleştirilmeden önceki dönem) ve dağlık Guatemala ile Veracruz, Oaxaca ve Chiapas, Meksika’daki birçok çağdaş topluluk tarafından kullanılan bu sistemde her bir yıl her biri 20 günlük 18 aydan oluşmaktadır.

Modern takvimlerin temellerineyse 8.yy.’da rastlanmaktadır. Bu takvimler MÖ 46 yılında Jül Sezar tarafından kullanıma sokulan, son şeklini MS 8 civarında imparator Agustus döneminde alan Jülyen takvimi batı dünyasında 16. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Temmuz ayının karşılığı olan July buradan gelmektedir. MÖ 8. yılda Augustus Jülyen takvimindeki kaymayı düzelterek Jül Sezar gibi takvimde değişiklik yaptığı için ağustos ayının adını değiştirip kendi ismi olan Augustus’u vermiştir.

 

 

Kaynak : https://yoldanciktim.com/takvim-nedir/

Yorum Yap

Yorum Yap